Stavovi, predrasude i stereotipi belih mantila

Naziv online edukacije " Stavovi, predrasude i stereotipi belih mantila ?"

 

Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, 

 Broj akreditracije: D-1-319/21

 Broj odluke: 153-01-000188/2021-01

Autori: Prof dr sci med Anđelka Lazarević; ,Мр сци мед. Радмила Нешић

Vreme za  pripremu: 5 sati

Vreme polaganja završnog testa: 120 minuta 

Broj pitanja u završnom testu: 50 

Broj bodova za autore: 07

Broj bodova za učesnike koji polože završni test: 05

Akreditacija testa : do 18.05.2022. god

Ciljna grupa: Medicinske sestre i  zdravstveni tehničari svih profila,  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, 

 

Cena programa: 

500,oo din + pdv= 600,00 din