Lečenje kovid pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Naziv online edukacije "LEČENJE KOVID PACIJENATA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI "

 

Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Udruženje zdravstvenih radnika Ćuprije

 Broj akreditracije: D-1-38/23

 Broj odluke: 153-02-00118/2023-01

Datum odluke: 13.03.2023. god.

Autori: Dr Ivan Stanojević; sms Ivana Ljubisavljević

Vreme za  pripremu: 5 sati

Vreme polaganja završnog testa: 120 minuta 

Broj pitanja u završnom testu: 50 

Broj bodova za autore: 07

Broj bodova za učesnike koji polože završni test: 05

Akreditacija testa do: 13.03.2024. god

Ciljna grupa: Medicinske sestre i  zdravstveni tehničari svih profila,  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari

Cena programa: 

1000,00 din + pdv= 1200,00 din za članove SUZRS

2000,00 din + pdv= 2400,00 din za ostale 

Za članove Udruženja zdravstvenih radnika Ćuprije - besplatno