Zdravstveno vaspitni rad i tretman hroničnih rana

Naziv online edukacije "ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD I TRETMAN HRONIČNIH RANA "

 

Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, 

 Broj akreditracije: D-1-434/22

 Broj odluke: 153-02-475/2022-01

Datum odluke: 15.08.2022. god.

Autor:  Dip. medicinska sestra Danica Ristić

Vreme za  pripremu: 5 sati

Vreme polaganja završnog testa: 120 minuta 

Broj pitanja u završnom testu: 50 

Broj bodova za autore: 07

Broj bodova za učesnike koji polože završni test: 05

Akreditacija testa do: 15.08.2023. god

Ciljna grupa: Medicinske sestre i  zdravstveni tehničari svih profila

 NAPOMENA: TEST ĆE BITI AKTIVAN ZA POLAGANJE OD 06.02.2023.god.

Cena programa: 

500,oo din + pdv= 600,00 din