Značaj pravilne ishrane i suplementacije mineralnim materijama u trudnoći

Naziv online edukacije "Značaj pravilne ishrane i suplementacije mineralnim materijama u trudnoći "

 

Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Udruženje zdravstvenih radnika Ćuprije

 Broj akreditracije: A-1-1998/23

 Broj odluke: 000374005 2023 11900 009 004 000 001

Datum odluke: 20.11.2023. god.

Autori: Mr sci.med.dr Maša Ilić Marić

Vreme za  pripremu: 5 sati

Vreme polaganja završnog testa: 120 minuta 

Broj pitanja u završnom testu: 50 

Broj bodova za autore: 07

Broj bodova za učesnike koji polože završni test: 05

Akreditacija testa do: 20.11.2024. god

Ciljna grupa: Lekari, medicinske sestre i  zdravstveni tehničari svih profila

 

 Cena programa: 

 Za članove Udruženja zdravstvenih radnika Ćuprije besplatno, 

1200,oo din sa  pdv za članove SUZRS,

2400,oo din  sa  pdv za ostale