Stavovi, predrasude i stereotipi belih mantila

Stavovi, predrasude i stereotipi belih mantila

Naziv online edukacije " Stavovi, predrasude i stereotipi belih mantila ?"   Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije,   Broj akreditracije: D-1-319/21  Broj odluke: 153-01-000188/2021-01 Autori: Prof dr sci med Anđelka Lazarević; ,Мр сци мед. Радмила Нешић Vreme za  pripremu: 5 sati Vreme polaganja završnog testa: 120 minuta  Broj pitanja...

Opširnije...

Karijera medicinske sestre

Karijera medicinske sestre

Naziv online edukacije "Karijera medicinske sestre ?"   Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije,   Broj akreditracije: D-1-348/22  Broj odluke: 153-02-312/2022-01 Datum odluke: 09.05.2022. god. Autori: Prof dr sci med Anđelka Lazarević; ,Мr sci med. Radmila Nešić Vreme za  pripremu: 5 sati Vreme polaganja završnog testa: 120 minuta  Broj pitanja...

Opširnije...

Fenomen sujete

Fenomen sujete

Naziv online edukacije "FENOMEN SUJETE "   Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije,   Broj akreditracije: D-1-346/22  Broj odluke: 153-02-312/2022-01 Datum odluke: 09.05.2022. god. Autori: Prof dr sci med Anđelka Lazarević; ,Мr sci med. Radmila Nešić, ms  Nedrete Mustafa Vreme za  pripremu: 5 sati Vreme polaganja završnog testa: 120 minuta ...

Opširnije...

FENOMENI I KOTËSISË (VANITETIT)

FENOMENI I KOTËSISË (VANITETIT)

Naziv online edukacije "FENOMENI I KOTËSISË(VANITETIT) "     Organizator: Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije,   Broj akreditracije: D-1-346/22  Broj odluke: 153-02-312/2022-01 Datum odluke: 09.05.2022. god. Autori: Prof dr sci med Anđelka Lazarević; ,Мr sci med. Radmila Nešić, ms  Nedrete Mustafa Vreme za  pripremu: 5 sati Vreme polaganja završnog testa:...

Opširnije...